Bittiniilo-käyttöoikeustilaus

Tilaa yhteisönä Tilaa yksityisenä

Bittiniilo tarjoamat lisätoiminnot

Bittiniilo tarjoaa Abitti-koelaadintaan seuraavat ominaisuudet:

 1. Koelistausnäkymässä:
  1. Voi näyttää/piilottaa pidetyt kokeet ja Bittiniilo muistaa kyseisen asetuksen
  2. Voit suodattaa kokeita itse määrittelemiesi avainsanojen perustella
  3. Voit järjestää koelistauksen haluamasi sarakkeen mukaan
  4. Saat tehtyä kokeista kopioita yhdellä napinpainalluksella (mukaanlukien liitteet)
  5. Edelliseen liittyen myös vanhojen kokeiden kopioiminen uusiksi Bertta-kokeiksi onnistuu, mukaanlukien rajoitetut kuuntelut
  6. "Lataa koetehtävät" -toiminto mahdollistaa standardoidun (aina saman) purkukoodin asettamisen erittäin helposti latauksen yhteydessä
  7. Voit kätevästi poistaa useita kokeita kerralla valitsemalla kokeet ensin ja klikkaamalla sitten "Poista valitut kokeet" -nappia
 2. Bertta-editori:
  1. Voit luoda automaattipisteytettäviä aukkotehtäviä
  2. Voit asettaa kuuntelumäärä- ja maksimimerkkimäärärajauksia helposti
  3. Voit päättää piilottaa kokeen kysymykset opiskelijoilta palautusnäkymästä
  4. Voit monistaa pudotusvalikoita
  5. Voit kopioida (ali)tehtäviä saman kokeen sisällä
  6. Voit asettaa matemaattisten kaavojen display mode -määreen (eli kaava omalle rivilleen)
  7. Sarkain-nappi toimii kaavojen muokkauksesta kuten sen on tarkoitus (vrt. math-demo.abitti.fi) ja inline-kaavan ympärille tulee asianmukainen välys suhteessa ympäröivään tekstiin
  8. Voit muokata kuvien asettelumääreitä (oikealle/vasemmalle + koko)
  9. Voit lihavoida ja kursivoida tekstiä, asettaa ylä- ja alaindeksejä sekä luoda taulukoita
 3. Vanha editori:
  1. Voit muuttaa kysymysten järjestystä
  2. Voit kopioida yksittäisiä tehtäviä samaan tai toiseen kokeeseen (tehtävässä viitatut liitteet mahdollista kopioida mukana)
  3. Voit kopioida aukkomonivalintojen vaihtoehtoja
  4. Aukkomonivalintoja muokattaessa "Lisää aukko kursorin kohdalle" -nappi seuraa mukana vieritettäessä
  5. Kokeen yhteispistemäärä näkyy koko ajan koetta muokattaessa
 4. Koepisteytyksen listausnäkymässä näytetään mitkä kokeet opettaja on jo palauttanut opiskelijoille
 5. Kokeita pisteytettäessä:
  1. Opiskelijoiden nimet piilotetaan oletuksena
  2. Voit järjestää vastaukset haluamasi tehtävän pisteiden mukaan nousevaan/laskevaan järjestykseen
  3. Annotoinneille tarjotaan ehdotuksena useimmin käytettyjä kommentteja
  4. Voit helposti kirjoittaa saman kommentin kaikille opiskelijoille
  5. Voit Ctrl+. -näppäinkomennolla hypätä pisteruudukon ja kommenttikentän välillä
  6. Voit antaa helposti osasuorituspisteitä
  7. Voit valita minkä tehtävän vastaukset tulostetaan
  8. Voit halutessasi tallentaa opiskelijoiden vastaukset opiskelijakohtaisiksi PDF-tiedostoiksi esim. kosketusnäyttölaitteella ja stylus-kynällä tehtävien vapaamuotoisten merkintöjen kirjoittamista varten
  9. Voit kirjoittaa opiskelijoille meneviin kommentteihin matemaattisia kaavoja, jotka näkyvät opiskelijoilla kaavoina tietokoneella mikäli heillä on Bittiniilo asennettuna
  10. Näet avovastausten sanamäärän myös vastauksen yläpuolella
  11. Bittiniilon avulla opiskelijoiden saamat pisteet lasketaan oikein vaikka olisi vastannut useampaan tehtävään kuin oli ohjeistettu ja osioiden maksimivastatausmääräksi laadintavaiheessa määritetty
  12. Vaikka pistetaulukkoa joutuisi vierittämään suuren tehtävämäärän takia vaakasuunnassa, opiskelijoiden nimet näkyvät silti aina vasempaan reunaan kiinnitettyinä
 6. Kokeiden palautuksen yhteydessä
  1. Voit halutessasi ladata pisteytyksen Excel-tiedostona
  2. Voit käyttää arvosana-automaatti -toimintoa ja näet arvosanojen jakauman pylväsdiagrammina
  3. Bittiniilon avulla opiskelijoiden saamat pisteet lasketaan oikein vaikka olisi vastannut useampaan tehtävään kuin oli ohjeistettu ja osioiden maksimivastatausmääräksi laadintavaiheessa määritetty