Bittiniilo-käyttöoikeustilaus

Tilaa yhteisönä Tilaa yksityisenä

Bittiniilo tarjoamat lisätoiminnot

Bittiniilo tarjoaa Abitti-koelaadintaan seuraavat ominaisuudet:

 1. voit muokata tehtävänantoja graafisella editorilla
 2. voit lisätä tehtävänantoihin matemaattisia kaavoja
 3. voit luoda linkkejä Abitti-liitteiden ja/tai Nettiniilon kautta jaettuihin oheisaineistoihin
 4. voit muuttaa kysymysten järjestystä
 5. voit kopioida yksittäisiä tehtäviä samaan tai toiseen kokeeseen
 6. voit kopioida aukkomonivalintojen vaihtoehtoja saman tehtävän loppuun
 7. pidetyt kokeet piilotetaan automaattisesti
 8. pidetyt kokeet saa näkyviin "Näytä pidetyt kokeet" -napista
 9. voit suodattaa kokeita itse määrittelemiesi avainsanojen perustella
 10. voit järjestää koelistauksen haluamasi sarakkeen mukaan
 11. saat tehtyä kokeista kopioita yhdellä napinpainalluksella
 12. kokeita pisteytettäessä opiskelijoiden nimet piilotetaan oletuksena
 13. kokeita pisteytettäessä voit järjestää vastaukset haluamasi tehtävän pisteiden mukaan nousevaan/laskevaan järjestykseen
 14. kokeita pisteyttäessä voit valita minkä tehtävän vastaukset tulostetaan
 15. kokeita pisteyttäessä voit halutessasi tallentaa opiskelijoiden vastaukset opiskelijakohtaisiksi PDF-tiedostoiksi esim. kosketusnäyttölaitteella ja stylus-kynällä tehtävien vapaamuotoisten merkintöjen kirjoittamista varten
 16. kokeiden palautuksen yhteydessä voit halutessasi ladata pisteytyksen Excel-tiedostona
 17. Mikäli jaat opiskelijoille oheisaineistoja Nettiniilon materiaalinjaon kautta, näytetään opiskelijoille linkki materiaalinjakoon automaattisesti
 18. Bittiniiloa käyttäessäsi et opettajana ei toimi harmaalla alueella Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (1999/621) 22 §:n, 24 §:n 30. kohdan ja 35 §:n näkökulmasta henkilötietojen käsittelyyn liittyen.